1 (e)tik 1. orria

Foroan parte har daiteke Literatur Klubeko kide izan gabe?

Bidalia: Urr 19th, '09, 02:46
Nork liburutegia
Noski baietz.

Orain irakurten zauden liburua oso gustokoa (edo ez) baldin baduzu eta berari buruzko eritzia plazaratu nahi baduzu, Bestelako liburuak foroa daukazu. Literaturari buruzko berriren bati plaza eman nahi badiozu Baliabideak foroa daukazu. Eta beste edozertaz jardunteko Off-topic foroa.
Beraietan idazteko, hori bai, izena eman beharko duzu (bestela spamarekin ito egingo gintuzkete)